Vlada FBiH prepolovila planirana sredstva za sufinansiranje prvog zapošljavanja

0
204

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH je prihvaćena informacija Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u vezi sa zahtjevom za refundaciju utrošenih sredstava Federalnom zavodu za zapošljavanje, koja su bila obezbijeđena u Budžetu FBiH za 2014. godinu u svrhu realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva u iznosu od 10.000.000 KM.

Uvažavajući trenutnu finansijsku situaciju u Budžeta FBiH, posebo sa aspekta likvidnosti, Vlada je opredijeljena da obaveza bude smanjena na 5.000.000 KM.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, izvrši odgovarajuće izmjene provedbenih akata kako bi ova promjena bila knjigovodstveno evidentirana u Glavnoj knjizi Trezora Budžeta FBiH.

Nakon ovih promjena, Federalno ministarstvo finansija će platiti 5.000.000 KM obaveza.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here