U Travniku uskoro anketa o radnoj snazi u svrhu procjene radne snage u državi

0
78

Od 09 do 22. aprila, ove godine u skaldu sa programom i planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH na teritoriji općine Travnik će se provesti anketa o radnoj snazi.

Anketiranje domaćinstva na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku BiH.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Travnik.

Osnovni cilj ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u državi.

Prikupljeni podaci iz ankete su povjerljivi i isti će se u skladu sa odredbama Zakon ao statistici FBiH koristiti isključivo u statističke svrhe.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here