Sud oduzeo imovinu: Šta će se desiti sa studentima u hotelu Emiran i radnicima UMAX-a

Univerzitetski hotel i studentski dom Emiran kao i benzinska pumpa UMAX u Vogošći su odlukom Kantonalnog suda u Sarajevu oduzeti vlasnicima i dati na upravljanje Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI).

0
464

Studenti i radnici ove dvije firme se stoga s pravom pitaju kakav će biti njihov daljni status, te da li će se poštivati potpisani ugovori.

VEZANI TEKST – Luksuzni hotel i benzinska pumpa oduzeti vlasnicima

U razgovoru za Faktor, direktor FAZUOI-a Kenan Kapo ističe da obje firme nastavljaju sa funkcionisanjem, te da se u životu studenata i radnika ništa neće promijeniti. Ovim preduzećima sada rukovode upravitelji koje je imenovala agencija kao zastupnike državnog kapitala.

Upravitelji su izabrani sa popisa vještaka Federalnog ministarstva pravde, a kako ističe Kapo, imaju iskustva upravljanja firmama iz ovih oblasti.

Moguća tri scenarija

– Mi smo privremeno, na godinu dana, postali vlasnici tih firmi i kao takvi smo upisani u Registar privrednih subjekata Općinskog suda u Sarajevu. Šta će biti nakon godinu dana, ostaje da se vidi. Moguća su tri scenarija a to je da sud produži privremenu mjeru, da imovinu vrati prvobitnim vlasnicima ili da je trajno oduzme. Ako imovina bude vraćena prvobitnim vlasnicima, stručni vještak će izvršiti analizu stanja firme za period tokom kojeg smo mi njome upravljali, i ako bude toj imovini učinjena određena šteta zbog lošeg upravljanja, a smatram da se to neće desiti, onda će se to platiti iz budžeta FBiH. Ako pak imovina bude trajno oduzeta od vlasnika, onda ona postaje vlasništvo FBiH i u tom slučaju može biti prodata, data u najam, poklonjena ili uništena. To su modaliteti propisani zakonom – pojašnjava Kapo.

U slučaju da firme postanu vlasništvo FBiH, sva dobit ide u federalni budžet. Moguć je i scenario da se imovina da u društvenu ili socijalnu upotrebu.

– Prije nego smo preuzeli ove firme, angažovali smo vještaka koji je izvršio procjenu finansijske likvidnosti firme i analizu poslovanja proteklih par godina. Rad firmi se nastavlja, ugovori studenata i radnika će se poštivati, uplaćivati će se doprinosi i zakon će se slijediti do u tančine – stav je Kape.

Rad na drugim slučajevima

Pored firmi Emiran i UMAX, FAZUOI je aktivan i u jednom predmetu gdje su trajno oduzete dionice po rješenju Kantonalnog suda u Sarajevu, a agenciji je na upravljanje dat i gotov novac trajno oduzet u Travniku. Pored toga, u FBiH se trenutno vodi još 29 slučajeva gdje bi agencija potencijalno mogla dobiti imovinu na upravljanje.

Kao relativno mlada institucija koja je u punom kapacitetu počela funkcionirati tek prošle godine iako je osnovana 2015. godine, susreće se sa potrebom da obrazuje policijske, poreske i pravosudne nosioce funkcija o načinu na koji je mogu upotrijebiti.

– Zbog toga smo prošle godine kroz projekat koji je finansirala Vlada Velike Britanije obučili 350 ljudi iz navedenih sektora o tome kako da postupaju po odredbama Zakona o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom FBiH – navodi Kapo.

Ističe da je FAZUOI izuzetno bitna karika pravosudnog sistema jer je nepostojanje mehanizma za preuzimanje i upravljanje oduzetom imovinom bilo otežavajući faktor u sudskim procesima.

– Prije se nije puno pribjegavalo oduzimanju imovinu, jer znaš da je nemaš kome dati da njome čuva i upravlja. Evo svjedoci ste koliko je u Sarajevu auta oduzeto i samo truhnu. Druga stvar, važno je spriječiti pojavu da neko ko je od izvršenja krivičnog djela zaradio milione provede par godina u zatvoru a ne oduzme mu se imovina, tako da kriminalci misle da se to isplati. Svojim radom želimo poslati poruku da se kriminal ne isplati – zaključuje Kapo.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here