Prodaje se ili iznajmljuje poslovna zgrada firme ROX d.o.o. u Orašju.

0
469

Za sve informacije možete se javiti na mail info@rox.ba ili na telefon +385 98 214 542

Dimenzije:
26,07×23,30 m + 11,85×23,30 m
Spratnost: Pr+1 i P
Brutto površina: 1.615,43 m2
Netto površina: 535,36 m2 + 542,79 m2 = 1078,15 m2 + 390,42 m2
Stambeni dio: [m²] –
Poslovni dio: [m²] 1.363,45 m2
Kancelarijski dio: [m²] 105,12 m2
Ostalo: (hodnici, servisni prostori i sl. [m²] –
Garaža: (no.) –
Parking mjesta: (no.) cca. 15

Poslovno-skladišni objekat je izveden kao slobodnostojeći i sastoji se od starog i novog dijela objekta, pri čemu je stari dio objekta izgrađen 50-tih godina prošlog stoljeća, a izgrađen je spratnosti prizemlje + potkrovlje. Tokom 2004. godine izvršena je potpuna rekonstrukcija starog dijela objekta te dogradnja novog dijela objekta sa njegove južne i zapadne strane, čineći sa osnovnim objektom jednu arhitektonsko -građevinsku i funkcionalnu cjelinu, krajnjih tlocrtnih dimenzija 26,07×23,30 m2. U sklopu izvršene rekonstrukcije sa starog dijela je uklonjeno potkrovlje i izgrađen je sprat u istom nivou kao i na novom dijelu, tako da je predmetni objekt sada spratnosti P+1.

Zidovi starog (rekonstruisanog) objekta su ozidani punom opekom. Stubovi kroz sredinu objekta, kao i grede preko njih, su armiranobetonski. Zidovi predmetnog objekta su omalterisani i obojeni disperzivnim bojama.
Podovi u prizemlju starog i dograđenog dijela objekta su sa izvedenom hidroizolacijom, te obloženi keramičkim ili teraco pločicama, ovisno o namjeni prostorije.

Dograđeni dio objekta je temeljen na AB trakastim temeljima. Podna i stropne ploče prizemlja i sprata su armiranobetonske. Krovna konstrukcija je drvena, četverovodna, a krovni pokrivač je aluminijski sendvič lim. Krov je upušten između atika krovne konstrukcije. Nosiva konstrukcija su ab stubovi i grede. Vanjski zidovi dograđenog dijela su zidani blok opekom.

Podne obloge na spratu su keramičke pločice. Zidovi i stupovi nosive konstrukcije su omalterisani i obojeni disperzivnom bojom. Stropovi u prizemlju i na spratu su spušteni, izrađeni od rigips ploča postavljenih na metalnoj podkonstrukciji, sa izvedenim instalacijama rasvjete i vatrodojave.
Sva vanjska stolarija je izrađena od aluminijskih profila, sa stopsol staklom. Unutarnja stolarija je drvena, sa punim dovratnicima i furniranim krilima.

Fasadni zidovi su obloženi ekspandiranim polistirenom kao termoizolacijom i završno obrađeni silikatnom oblogom. Oborinske vode sa krova se odvode sistemom horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinčanog lima.
Objekt je priključen na gradsku instalaciju vodovoda, kanalizacije, PTT-a, ADSL-a i niskonaponsku elektromrežu.
Na objektu u momentu uviđaja nema oštećenja. Predmetni objekat nema štetnog uticaja na okoliš.

DOGRADNJA – VISOKOREGALNO SKLADIŠTE

Objekat visokoregalno skladište je izveden kao dogradnja sa južne fasade poslovno skladišnog objekta i sastoji se od samo jedne prostorije po namjeni skladište roba, a izgrađen je spratnosti visoko prizemlje. Objekat je izveden tokom 2014. godine, krajnjih tlocrtnih dimenzija 11,85×23,30 m, a sa ranijim objektom je funkcionalno povezan i čini jedinstven poslovni objekat.

Nosivu konstrukciju objekta čine armiranobetonski temelji samci dimenzija 140×140×60 cm, koji su povezani ab temeljnim gredama 30×80 cm, ab stubovi 30×30 cm, te dvovodna čelična krovna rešetka nagiba 6° i sekundarni nosači – rožnjače.

Zidovi objekta su ozidani giter blokom debljine d=25 cm, unutar objekta omalterisani i obojeni disperzivnim bojama. Fasada objekta je izvedena kao termoizolaciona, sa završnim slojem silikatnog maltera.
Podovi su izvedeni kao armiranobetonska ploča, sa propisnim slojevima hidroizolacije i XPS termoizolacije, te završnom obradom u vidu epoksidnog poda.

Krovni pokrivač su PUR krovni paneli debljine 8 cm. Oborinske vode sa krova se odvode sistemom horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinčanog lima.

Spratna visina predmetnog objekta iznosi 645 cm, a u kompletnom objektu su ugrađene police za robu do visine stropa.

Prozori su izvedeni od plastificiranih aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom, ostakljeni termoizolacionim staklom. Vrata u objekta su takođe izvedena od plastificiranih aluminijskih profila, u rolo izvedbi i sa ugrađenim motorom za automatsko podizanje.

Od instalacija u predmetnom objektu su izvedene propisne elektroinstalacije, vatrodojavni sistem, te gromobranske instalacije.

Objekat je priključen na gradsku instalaciju niskonaponske elektromreže.
Na objektu u momentu uviđaja nema oštećenja. Predmetni objekat nema štetnog uticaja na okoliš.

Komunalna opremljenost zemljišta spada u viši nivo komunalne opremljenosti, te predmetna urbanističko-građevinska parcela ima izgrađene slijedeće komunalne objekte:

– javna elektromreža
– javni vodovod
– javna kanalizacija
– telefonska mreža

Površina zemljišta prema podacima iz posjedovnog lista i zemljišnoknjižnog izvadka iznosi 2.000 m2, od čega je pod objektom 864 m2, a pod vanjskim uređenjem 1.136 m2.

Zemljište mimo objekata je najvećim dijelom asfaltirano, a manjim dijelom iznivelisano i zatravljeno. Parcela je ograđena sa svih strana panelnom ogradom visine 2 metra, a soklo ograde je izrađeno od armiranog betona.
U sklopu vanjskog uređenje izvedena je kompletna instalacija kišne kanalizacije, sa propisnim slivnicima, te kanalizaciona i vodovodna mreža i spoj ovih instalacija na gradsku mrežu.

Kompletan poslovni krug objekta ima kvalitetno riješenu odvodnju oborinskih voda i propisno urađenu vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu, te vanjsku rasvjetu.

 

Kratak opis lokacije:

Poslovno-skladišni objekat sa visokoregalnim skladištem nalazi se u Gospodarskoj zoni grada Orašja, uz gradsku ulicu, i udaljen je od međunarodnog graničnog prelaza Orašje cca 700 metara. Pristup objektu je moguć direktno sa asfaltne gradske ulice.

Makrolokacija predmetnog objekta jeste Federacija BiH, Posavski kanton, općina Orašje, koja ima cca 22.000 stanovnika.

Mikrolokacija objekta je grad Orašje, na ulazu u grad iz pravca Tuzle u neposrednoj blizini magistralne ceste M 1.8. Tuzla – Orašje i regionalne ceste Orašje – B.Šamac, koja je ujedno gradska ulica u sklopu definisane poslovne zone grada, te u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Hrvatskom, TC „City Center In“, i više drugih većih poslovnih objekata. Predmetni objekat ima vrlo povoljnu lokaciju u smislu djelatnosti koja se u njemu obavlja. Pristup objektu je sa pomenute gradske ulice.

Predmetna nekretnina ima obezbijeđen parking ispred objekta sa približno cca 15 parking mjesta. Općina Orašje je ukupne površine 125,00 km2, a smještena je u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine.

PRIVREDA I TRŽIŠTE

Područje općine kao i grad Orašje su atraktivna lokacija za razvoj raznih privrednih djelatnosti jer zauzimaju dobru geografsku lokaciju na granici dvije države i dva entiteta, imaju dobru saobraćajnu uvezanost iz razloga što kroz grad Orašje prolazi magistralna cestaM 1.8. Orašje – Tuzla, te regionalne ceste Orašje -Šamac i Orašje – Gradačac, tako da je Orašje cestovno povezano sa Hrvatskom, Tuzlom, Gradačcom i Šamcom. Na predmetnoj parceli ili u neposrednoj blizini iste postoje NN elektromreža, gradski vodovod, gradska kanalizacija, više poslovnih i privrednih objekata i drugi sadržaji.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here