POLITIČKA KRIZA ZAUSTAVILA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE

0
204

Kvantitativni monitoring realizacije mjera iz akcionih planova

 

Različiti podaci o efektivnosti realizacije mjera iz reformske agende, koji se u posljednje vrijeme sve češće pojavljuju u medijskom prostoru, proizvod su različitih pristupa interpretiranja podataka i pogrešnih metodoloških alata. Kako bi se izmjerila realna realizacija mjera neophodno je koristiti kvanitativni monitoring realizacije mjera iz akcionih planova. Kvantitativni monitoring podrazumjeva praćenje realizacije pojedinačnih akcionih planova, na nivou države, entiteta i kantona, kao i praćenje kumulativne realizacije tri akciona plana (BiH, FBIH i RS). Kod ovog metodološkog pristupa uspostavljene su tri varijable kojima se utvđuje nivo realizacije Akcionih planova: a) mjera usvojena, b) mjera u proceduri, c) mjera nije usvojena. Kada je mjera „usvojena” to znači da je okončana cjelokupna parlamentarna procedura kako bi određena mjera stupila na snagu. Mjerom „u proceduri“ se smatra ona mjera koja je prošla najmanje prvi korak, a to je npr. usvajanje nacrta nekog zakona na vladi, pa sve do konačnog usvajanja prijedloga tog istog zakona na parlamentu. Četvrtina mjera iz akcionih planova je nemjerljiva, nije ih moguće relevantno pratiti i analizirati njihov učinak, jer su formulacije općenite i najčešće predstavljaju proces , a ne mjerljivi ishod, a nisu ni ogrančene rokom. Ove mjere su u akcionim planovima označene kao „kontinuirane“. Akcioni planovi sva tri nivoa vlasti u BiH predvidjeli su i 44 mjere za čiju je implementaciju vremenski rok kontinuiran, pa su i one uzete u razmatranje. Takve mjere su najčešće vrednovane kao neusvojene ili u proceduri, osim u slučajevima kada postoji dokaz-dokument javno objavljen, onda je ta mjera vrednovana kao realizovana.  Primjeri takvih mjera su „Uspostaviti efikasnu prevenciju korupcije i sukoba interesa u pravosuđu“, „Reforma sistema obrazovanja“ ili „ Unapređenje saradnje policije na svim nivoima“, idr.

Kontinuirane mjere su najčešće uzrok različite interpretacije procenta realizovanih mjera CCI–a i predstavnika vlasti na sva tri nivoa. Preporuka je bila da se te mjere ne uvrštavaju u akcione planove, zbog nemogućnosti praćenja njihove realizacije , kao i činjenica da  većina tih mjera nisu reformske nego su popis mjera iz planova rada vlada.

Realizacija akcionih planova  po nivoima vlasti

Kontinuirana politička kriza zaustavila je provedbu Reformske agende, pa je tako do kraja februara 2018. godine, na državnom nivou realizovano 64%, u Federaciji BiH svega 46% dok je bolje stanje u Republici Srpskoj gdje je usvojeno 70% agende. Tokom 2017. i prva dva mjeseca 2018. godine u institucijama BiH su  usvojene s samo četiri mjere, a na nivou entiteta ukupno 18 mjera.

Kumulativno posmatrano, od ukupnog broja od 172 mjere iz sva tri akciona plana, usvojeno je njih 104 odnosno 61%, u proceduri je 40 mjera (23%), dok 28 mjera ili 16% nije usvojeno u predviđenom roku, što je prikazano na slici 1.

Na nivou institucija BiH, od ukupno 33 mjere, usvojeno je 21 mjera (64%), u proceduri je 9 mjera (27%), dok 3 mjere ili 9% nije usvojeno, što je prikazano na slici 2.

Vlada Federacije u svom revidiranom i dopunjenom Akcionom planu ima ukupno 61 mjeru, od čega je usvojeno 28 mjera (46%), u proceduri je 14 mjera (23%), a nije usvojeno 19 mjera (31%).

Vlada RS u svom Akcionom planu ima ukupno 78 mjera, od čega je usvojeno 55 mjera (70%), u proceduri je 17 mjera (22%), dok nije usvojeno 6 mjera (8 %). Statistički gledano, Akcioni plan Vlade Republike Srpske, s obzirom na ukupan broj mjera u planu i broj usvojenih mjera, realiziran je u najvećem obimu. Akcioni plan na nivou FBiH realiziran je u najmanjem obimu.

 

Mjere koje su duže vremena u proceduri

Neke mjere su u parlamentarnoj proceduri po nekoliko mjeseci ili čak više od godinu dana. U nastavku je pregled takvih mjera po nivoima vlasti:

Realizacija kantonalnih akcionih planova

Analiza realizacije kantonalnih Akcionih planova  pokazuje da je u prosjeku, od približno 50 planiranih mjera prosječna realizacija po kantonu je oko 30 %, što predstavlja blago povećanje od 5 % od posljednjeg izvještaja Stanje nacije 5. Procentualno, najviše mjera je realizovala Vlada Tuzlanskog kantona 59%, zatim Vlada USK, 47% i Vlada KS 42%. Najmanje mjera je realizovala Vlada Zapadnohercegovačkog kantona, 11%.

Izvještaj „Stanje nacije“ objavljuje se u sklopu kampanje  „Posao narodu“, kojom CCI želi dati doprinos provođenju i djelotvornosti reformi u BiH. Integralan Izvještaj „Stanje nacije“ i više informacija o kampanji nalazi ne na adresi posaonarodu.ba

 

 

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here