Novi Travnik: Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija

0
218

U skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH na teritoriji općine Novi Travnik biti će porovedena Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno.

Anketiranje u periodu od 15. do 28.maja 2017.godine provode anketari ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa IKT-D provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Novi Travnik i prikupljat će podatke o pristupu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, odnosno upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskog servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

U skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH na teritoriji općine Novi Travnik biti će porovedena Anketa o upotrebi informaciono-komunikacijskih tehnologija u domaćinstvima i pojedinačno.

Anketiranje u periodu od 15. do 28.maja 2017.godine provode anketari ovlašteni od Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa IKT-D provodi se na uzorkom izabranim domaćinstvima na području općine Novi Travnik i prikupljat će podatke o pristupu informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, odnosno upotrebi računara, korištenju interneta, upotrebi elektronskog servisa javne uprave, trgovini putem interneta, elektronskim vještinama, te o socio-demografskim karakteristikama ispitanika.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here