Klanjana dženaza za 71 žrtvu genocida u Srebrenici

0
356
[ad_1]

Nakon učenja Kur'ana, te klanjanih spojenih podne i ikindija namaza koje je predvodio reisul-ulema Husein ef. Kavazović, klanjan je i dženaza-namaz koji je također predvodio reis Kavazović.

Na svojim rukama, sagnute glave i sa suzama u očima, sinovi, očevi, unuci, dede, amidže, daidže, prijatelji… ponijeli su sedamdeset i jedan tabut u kojima su žrtve srebreničkog genocida, koji će dvadeset i dvije godine nakon ovog gnusnog zločina pronaći smiraj u mezarju Memorijalnog centra, prenosi “Radiosarajevo“.

Među njima leže i maloljetnici… Najmlađa žrtva je petnaestogodišnji Damir (Kemal) Suljić. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnoj grobnici Blječeva, na području Bratunca.

Najstarija žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Alija (Huso) Salihović, rođen 1923. godine. Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su u dvije masovne grobnice, Zeleni Jadar na području Bratunca i Pusmulići na području Srebrenice.

Na ovoj dženazi bit će ukopana i jedna žena, Đemila (Mahmut) Mahmutović. Imala je 33 godine kada je ubijena, a njeni posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovne grobnice Zalazje, na području Srebrenice. Đemilin suprug Omer Mahmutović ukopan je 2010.

Ovo su njihova imena. Zastanite danas, pročitajte ih. Pomislite na njih, na Srebrenicu, na one koji su preživjeli i odajte im dužnu počast. Da se više nikad nikome ne ponovi Srebrenica…

Hasanović (Avdulah) Ševket (rođen 1974.)
Ćerimović (Mumin) Fadil (1969.)
Hasanović (Emin) Rešid (1929.)
Husejinović (Uzeir) Bećir (1937.)
Osmanović (Šaban) Abdulah (1964.)
Šabanović (Mehan) Rasim (1945.)
Beganović (Selman) Sabahudin (1976.)
Mahmutović (Mahmut) Đemila (1962.)
Salkić (Mustafa) Munib (1979.)
Harbaš (Salih) Bajro (1947.)
Harbaš (Bajro) Adem (1974.)
Salihović (Selman) Mirzet (1978.)
Salihović (Huso) Alija (1923.)
Mehmedović (Mehmed) Sinan (1933.)
Osmanović (Ibrahim) Šemso (1929.)
Suljić (Kemal) Damir (1979.)
Kadrić (Šukrija) Kadrija (1970.)
Rizvanović (Salčin) Sejfo (1955.)
Mujić (Meho) Hajrudin (1979.)
Jašarević (Mujčin) Fikret (1970.)
Gabeljić (Rasim) Amir (1965.)
Mehmedović (Hasan) Selim (1953.)
Osmanović (Omer) Sinan (1940.)
Salihović (Mesud) Kemal (1953.)
Huremović (Mujo) Ibro (1954.)
Malić (Alija) Ibrahim (1938.)
Riđić (Husein) Rajif (1951.)
Nukić (Sejdalija) Đemal (1979.)
Mehmedović (Mustafa) Sulejman (1951.)
Memić (Huso) Neđib (1955.)
Cvrk (Osman) Behaija (1948.)
Hodžić (Ibrahim) Hamed (1957.)
Muhić (Ahmet) Hidajet (1966.)
Agić (Ćamil) Sadik (1965.)
Husić (Mustafa) Muhamed (1972.)
Suljić (Suljo) Ramiz (1972.)
Efendić (Edhem) Senajid (1960.)
Mustafić (Šefik) Vahid (1960.)
Mandžić (Salih) Jakub (1958.)
Fejzić (Nezir) Zule (1963.)
Sulejmanović (Nurko) Aziz (1961.)
Smailović (Adil) Omer (1961.)
Alić (Mursel) Sead (1969.)
Alić (Dahmo) Smail(1967.)
Jusić (Jusuf) Sehid (1968.)
Mujić (Bekto) Bego (1946.)
Jahić (Nedžib) Enver (1977.)
Selimović (Hajrudin) Mesud (1979.)
Imamović (Mustafa) Zaim (1974.)
Imamović (Mustafa) Zejad (1976.)
Krdžić (Ibiš) Ejub (1935.)
Ademović (Ševal) Šefik (1979.)
Mehmedović (Hasan) Hazim (1973.)
Mehmedović (Adem) Hasan (1953.)
Gabeljić (Ćamil) Džemail (1972.)
Hafizović (Mušan) Husein (1963.)
Bečić (Mujo) Hakija (1943.)
Ćerimović (Mumin) Senahid (1971.)
Muminović (Rasim) Ramiz (1957.)
Skeledžić (Nezir) Edo (1930.)
Jusić (Osman) Bajro (1972.)
Omerović (Osmo) Osman (1970.)
Mustafić (Šefik) Sakib (1954.)
Malagić (Ramo) Šaban (1956.)
Turković (Ahmet) Nedžib (1977.)
Hasanović (Emin) Abdulah (1939.)
Krdžić (Hakija) Junuz (1943.)
Suljić (Azem) Fehim (1957.)
Junuzović (Sabit) Omer (1959.)
Ferhatović (Sabrija) Đemal (1973.)
Selimović (Omer) Ibrahim (1969.)

[ad_2]

Source link

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here