Iz štampe izlazi monografija „Biografski leksikon fakultetski obrzovanih Konjičana“

0
226

Ovih dana u izdanju Narodnog univerziteta u Konjicu, iz štampe izlazi prvi tom monografije prof. dr sc. Jusufa Mulića i primarijusa dr Sulejmana Mulića pod naslovom „Biografski leksikon fakultetski obrazovanih Konjičana“, u kojoj su sadržani magistri (67) i doktori nauka (87) s područja općine Konjic, dok će drugi tom, čije se objavljivanje očekuje do kraja ljeta ove godine, sadržavati sve ostale fakultetski obrazovane.

Područje opštine Konjic iznjedrilo je nekoliko poznatih ličnosti rođenih u četiri istorijske etape: dvije u perodu osmanske vladavine teologe i pravnike Muhameda Nasiha Kadri Pajića, zvanog Hodža Kadri i Sejfullaha/Sejfulaha Prohu; u periodu austrougarske vladavine teologa doktora germanističkih znanosti/nauka Anđelka Jurića, biologa dr Adema Buturovića, akademskog slikara Vladislava Lama, farmaceuta akademika dr Hrvoja Tartalju, vizantologa dr Franju Barišića; u periodu između dva svjetska rata akademskog slikara, putopisca i hodoljupca Zulfikara-Zuku Džumhura, braću Mužijević: geofizičara dr Ranka i književnog teoretičara i historičara Peru, arheologa dr Pavu Anđelića, agrarnog ekonomistu i istoričara dr Jusufa Mulića, matematičara akademika dr Fikreta Vajzovića, filozofa i estetičara dr Kasima Prohića, ekonomistu dr Momira Ćećeza, te fizičara dr Nikolu Zovku; nakon Drugog svjetskog rata eksperta za informacione sisteme u elektronici dr Dubravku Ćećez-Kecmanović, hidrologa dr Husnu Hrelju, ortopeda dr Safeta Ćibu, sociologa dr Džemala Sokolovića, te brojne druge naučne radnike i profesore univerziteta.

Prvi Konjičanin sa akademskim zvanjem doktora nauka postao je Anđelko Jurić, koji je 1918. godine u Beču doktorirao iz oblasti germanistike. Od tada, Konjic je dao 95 nastavnika, saradnika fakulteta i profesora viših škola na univerzitetima širom svijeta i dva akademika.

Predstavljanje Monografije biće obavljeno 31. januara 2017. godine u Drvenoj sali Narodnog univerziteta Konjic, s početkom u 19 sati.

Biografski leksikon

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here