GURU — DUHOVNI UČITELJ

0
218

ATEISTA SE NAZIVA DEMONOM I ČINJENICA JE DA SE ČAK I OSOBA S DOBRIM ROĐENJEM MOŽE PRETVORITI U DEMONA ZBOG LOŠEG DRUŠTVA. ROĐENJE NIJE UVIJEK MJERILO VRLINE, SVE DOK NEKO NE NAUČI KULTURU DOBROG DRUŽENJA, NE MOŽE POSTATI DOBAR. 

 

KOMENTAR: Generalno, kako već znamo iz iskustva, rijetko kada da imamo vremena za neku značajniju razmjenu duhovnih iskustava, pogotovo ukoliko zbog spleta različitih okolnosti ne postoji temple u gradu u kome živimo, i/ili ne postoji organiziran život bhakta u kongregaciji kroz Nāma Haṭṭa programe, te jake i sistematski organizirane bhakti-sange. A, tu su također i druga karmička ograničenja,  naša priroda, trenutna razina svjesnosti,  naizgled ubrzani tempo života zbog naših mnogobrojnih želja i druge okolnosti. Tako, ovo je jedan od načina da malo više pažnje poklanjamo nekim temama od značaja za svakoga od nas u ISKCON kongregaciji, u kojoj živi većina bhakta u svijetu, ali svakako da se ove teme itekako dotiču i života bhakta, koji žive u templovima, kao i svih drugih bhakta angažiranih u različitim drugim službama i projektima.

 

Kako i već sami znamo, nekada smo skloni da razmatramo veoma ezoterične teme, pa i one baš povisoke za trenutnu razinu naše svjesnosti, dok druge, koje su možda od  vitalnog značaja za život malo ostavimo po strani.

 

U prvom dijelu ove teme biće navedeni stihovi iz Śrīmad Bhāgavatama 3.3.6-9 o kojima je riječ na predavanju, sa sinonimima na engleskom i prevedenim smislom, a u drugom i trećem nastavku ove značajne teme za život svih nas, biće prezentirano samo predavanje His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja.

 

STIH 3.3.6

 

sutaḿ mṛdhe khaḿ vapuṣā grasantaḿ   dṛṣṭvā sunābhonmathitaḿ dharitryā

āmantritas tat-tanayāya śeṣaḿ   dattvā tad-antaḥ-puram āviveśa

 

SYNONYMS: sutam — son; mṛdhe — in the fight; kham — the sky; vapuṣā — by his body; grasantam — while devouring; dṛṣṭvā — seeing; sunābha — by the Sudarśana wheel; unmathitam — killed; dharitryā — by the earth; āmantritaḥ — being prayed for; tat-tanayāya — to the son of Narakāsura; śeṣam — that which was taken from; dattvā — returning it; tat — his; antaḥ-puram — inside the house; āviveśa — entered.

 

Narakāsura, sin Dharitrī, Zemlje, pokušao je iskoristiti cijelo nebo i zato ga je Gospodin ubio u borbi. Njegova majka se zatim molila Gospodinu. To je dovelo do vraćanja kraljevstva sinu Narakāsure i tako je Gospodin ušao u kuću demona.

 

SMISAO: U drugim Purāṇama je rečeno da je Narakāsura bio sin Dharitrī — Zemlje  i Samog Gospodina. Postao je demon zbog lošeg društva, jer se družio sa Bāṇom, drugim demonom. Ateista se naziva demonom i činjenica je da se čak i osoba sa dobrim rođenjem može pretvoriti u demona zbog lošeg društva. Rođenje nije uvijek mjerilo vrline, sve dok neko ne nauči kulturu dobrog druženja, ne može postati dobar.

 

STIH 3.3.7

 

tatrāhṛtās tā nara-deva-kanyāḥ   kujena dṛṣṭvā harim ārta-bandhum

utthāya sadyo jagṛhuḥ praharṣa-vrīḍānurāga-prahitāvalokaiḥ

 

SYNONYMS: tatra — inside the house of Narakāsura; āhṛtāḥ — kidnapped; tāḥ — all those; nara-deva-kanyāḥ — daughters of many kings; kujena — by the demon; dṛṣṭvā — by seeing; harim — the Lord; ārta-bandhum — the friend of the distressed; utthāya — at once got up; sadyaḥ — then and there; jagṛhuḥ — accepted; praharṣa — joyfully; vrīḍa — shyness; anurāga — attachment; prahita-avalokaiḥ — by eager glances.

Tamo, u kući demona, sve princeze koje je oteo Narakāsura su odmah živnule kad su vidjele Gospodina, prijatelja unesrećenih. Gledale su Ga sa žudnjom, radosno i stidljivo i ponudile se da Mu budu žene.

 

SMISAO: Narakāsura je oteo mnogo kćerki velikih kraljeva i držao ih utamničene u  svojoj palati. Kad ga je Gospodin ubio i ušao u kuću demona, sve princeze su živnule od radosti i ponudile se da Mu postanu žene jer je Gospodin jedini prijatelj unesrećenih. Da ih nije prihvatio, ne bi se mogle udati, jer ih je demon oteo iz roditeljskog doma i zato niko ne bi pristao da ih oženi. Prema sistemu vedskog društva, staranje o djevojkama se prenosi sa oca na muža. Pošto su princeze već bile odvedene od starateljstva oca, bilo bi im teško da imaju bilo koga za muža, osim Samog Gospodina.

 

STIH 3.3.8

 

āsāḿ muhūrta ekasmin   nānāgāreṣu yoṣitām

sa-vidhaḿ jagṛhe pāṇīn   anurūpaḥ sva-māyayā

 

SYNONYMS

 

āsām — all those; muhūrte — at one time; ekasmin — simultaneously; nānā-āgāreṣu — in different compartments; yoṣitām — of the women; sa-vidham — with perfect rituals; jagṛhe — accepted; pāṇīn — hands; anurūpaḥ — exactly to match; sva-māyayā — by His internal potency.

 

Sve princeze su bile smještene u različitim odajama i Gospodin je istovremeno poprimio različite tjelesne ekspanzije, koje su baš pristajale svakoj pojedinoj princezi. Svojom unutrašnjom moći je prihvatio njihove ruke u savršenim obredima.

 

SMISAO: U Brahma-saḿhiti (5.33) Gospodin je ovako opisan, u pogledu Svojih bezbrojnih, potpunih ekspanzija:

 

advaitam acyutam anādim ananta-rūpam

ādyaḿ purāṇa-puruṣaḿ nava-yauvanaḿ ca

vedeṣu durlabham adurlabham ātma-bhaktau

govindam ādi-puruṣaḿ tam ahaḿ bhajāmi

 

“Gospodin, Govinda, kojeg obožavam je prvobitna Božanska Osoba. Ne razlikuje se od Svojih bezbrojnih potpunih ekspanzija, koje su sve nepromjenljivi, izvorni i bezgranični vječni oblici. Mada je prvobitna, najstarija osoba, uvijek je čio i mlad.” Svojom unutrašnjom moći Gospodin se može ispoljiti u različite osobe svayaḿ-prakāśa i ponovo u prābhava i vaibhava oblike i svi oni se ne razlikuju jedan od drugog. Oblici koje je Gospodin ispoljio, da bi oženio princeze u različitim odajama, malo su se razlikovali samo da bi odgovarali svakoj princezi. Nazivaju se vaibhava-vilāsa oblici Gospodina i rezultat su Njegove unutrašnje moći, yoga-māye.

 

STIH 3.3.9

 

tāsv apatyāny ajanayad   ātma-tulyāni sarvataḥ

ekaikasyāḿ daśa daśa   prakṛter vibubhūṣayā

 

SYNONYMS: tāsu — unto them; apatyāni — offspring; ajanayat — begot; ātma-tulyāni — all like Himself; sarvataḥ — in all respects; eka-ekasyām — in each and every one of them; daśa — ten; daśa — ten; prakṛteḥ — for expanding Himself; vibubhūṣayā — so desiring. tasv apatyany ajanayad   atma-tulyani sarvatah

 

Samo da bi ekspandirao Sebe u skladu sa Svojim transcendentalnim obilježjima, Gospodin je u svakoj od njih začeo deset potomaka sa odlikama u potpunosti nalik na Njegove.

 

KOMENTAR: Ova značajna tema se nastavlja kroz predavanje His Holiness Jayapatākā Swāmī Guru Mahārāja  u idućim nastavcima.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here