GS-Tvornica mašina Travnik dd-Voditelj kontrole AKZ (antikorozivne zaštite) (m/ž)

0
304
Gs – Tvornica mašina Travnik kao izvozno orijentisana firma sa godišnjim udjelom izvoza od 98 %, proizvodi mašinske dijelove za njemačke i austrijske firme. Tvornica je u većinskom vlasništvu njemačke firme Global Sourcing GmbH. Sastoji se od mladog, motivisanog i visokokvalitetnog tima spremnog na kontinuirano profesionalno usavršavanje i edukaciju. Sa tendencijom širenja proizvodnih kapaciteta i zapošljavanja novih radnika objavljuje:
 
O G L A S
za prijem u radni odnos
 
1. Voditelj kontrole AKZ (antikorozivne zaštite) ………………………… 1 izvršilac
 
Uslovi koje kandidat treba ispunjavati:
  • VSS – diplomirani inžinjer hemije
  • radno iskustvo 3 (tri) godine na poslovima antikorozivne zaštite, kontrole kvaliteta
  • aktivno znanje njemačkog ili engleskog jezika
  • komunikativnost, fleksibilnost i dinamičnost u radu
  • sposobnost za samostalan i timski rad
Uz prijavu na Oglas sa biografijom, kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:
  • diplomu ili ovjerenu fotokopiju
  • potvrdu o radnom iskustvu.
Prijavu na Oglas dostaviti najkasnije do 14.02.2017.godine od dana objave na e-mail: info@gs-tmt.com , lično ili preporučenom poštom na adresu:
 
Gs – Tvornica mašina Travnik
Slimena b.b.
72270 Travnik
Bosna i Hercegovina
sa naznakom:
„ Prijava na Oglas“
 
Napomena:
Prije donošenja odluke o izboru po ovom Oglasu sa kandidatima će biti obavljen razgovor.
Ohrabrujemo kandidate i iz drugih gradova da se prijave na navedene pozicije jer za izabranog kandidata sa mjestom stanovanja od preko 60 km od Travnika, obezbijedili smo smještaj.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
                                                                  
DIREKTOR                     
Mr.sc. Snježana Koepruner,dipl.ing
Lokacija:Travnik
Broj pozicija:1
Datum objave:30.01.2017.
Trajanje oglasa:15 dana (ističe 14.02.2017.)
nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here