Gradnja pet mini hidroelektrana na Rami

0
396

Ukupna instalirana snaga planiranih malih hidroelektrana koje bi se trebale graditi jeste 3,5 MW.

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK-a, u ime Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona kao koncesora, potpisao je s Davorom Rajičem, direktorom tvrtke ECCO-CRIMA d.o.o. Prozor-Rama kao koncesionarom, ugovore o dodjeli koncesije za izgradnju malih hidroelektrana.

Naknada

Kako je za Oslobođenje rekao ministar Jović, riječ je o izgradnji pet malih hidroelektrana ukupne instalirane snage 3,5 MW. Riječ je o gradnji MHE Gradina instalirane snage 0,265 MW, vrijednosti 936.600,00 KM, MHE Modri vir instalirane snage 0,091 MW, vrijednosti 518.700,00 KM, MHE Crni most instalirane snage 1,52 MW, vrijednosti 5.375.000,00 KM, MHE Gračanica instalirane snage 0,732 MW, vrijednosti 2.603.100,00 KM, MHE Marina pećina instalirane snage 0,732 MW, vrijednosti 3.361.500,00 KM.

– Ukupna vrijednost investiranja, koje će u početnoj fazi realiziranja omogućiti otvaranje tri radna mjesta, jeste 12.794.900,00 KM. Koncesionar ima obavezu plaćanja jednokratne koncesijske naknade u iznosu 127.949,00 KM, kazao je Jović.

Dozvole

Prema njegovim riječima, potpisivanju ugovora prethodila je provedena procedura u skladu s pozitivnim zakonskim propisima koja je rezultirala donesenim odlukama o dodjeli koncesije za korištenje voda rijeke Rame i javnog vodnog dobra s ciljem proizvodnje električne energije, kao i odluke o davanju saglasnosti na tekst prijedloga ugovora o koncesiji, koje je donijela Vlada HNK-a.

– Sad slijede aktivnosti koje zavise od Federacije i lokalne zajednice kao što su pribavljanje okolišne, kao i građevinske i urbanističke dozvole, kazao je Jović.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here