10 potpuno ludih činjenica o Sparti

0
482

1. Hrabrost i direktnost Sparta je bila poznata i po tome što je njegovala škrtu, ali značenjem bogatu retoriku. Nešto prije nego što je Filip Makedonski napao Lakoniju, napisao im je pismo koje je glasilo: “Ako napadnem Lakoniju, istjeraću vas odatle”. Spartanci su odgovorili pismom u kom se nalazila samo jedna riječ: “Ako”. Filip je na kraju ušao u Lakoniju i poslao drugo pismo Spartancima pitajući ih da li bi ga prihvatili kao prijatelja ili kao neprijatelja. Oni su mu odgovorili: “Ni jedno ni drugo”.

2. Borba protiv korupcije i pohlepe Materijalna bogatstva i gotovo svi ostali poslovi van vojske nisu bili poželjni prema spartanskom zakonu. Gvožđe je bilo jedini metal od kog se pravio novac, a zlato i srebro bili su zabranjeni. Prema Plutarhu, pošto su koristili samo gvozdeni novac, trebalo je mnogo novčića da bi se odrazila neka materijalna vrijednost, pa su veće količine novca morali da prevoze zapregom i čuvaju u ogromnim trezorima. To možda jeste nepraktično, ali zato su mito i krađa sasvim iskorijenjeni.

3. Suzbijanje ljenjosti Spartanski ratnici morali su da budu snažni, a to je naročito važilo za mlade muškarce koji su bili na obuci. Prema pisanju istoričara Elijana, spartanski zakon zahtjevao je od mladića da povremeno budu nagi u javnosti, kako bi svako mogao da ocjenjuje snagu njihovog tijela. Te rutinske kontrole izvođene su na svakih deset dana i od njih se očekivalo da izgledaju zdravo i snažno. Svi koji su bili “mlitavi”, gojazni ili i jedno i drugo, bili su pretučeni i kažnjeni.

4. Kukavičluk Ksenofon nudi detaljnu listu užasnih posljedica s kojima bi se mogao suočiti spartanski vojnik koji bi pokazao kukavičluk. Recimo, niko nije želio da s njima jede, niti da se bori. Nikad ga ne bi birali u timove za igre, drugima bi se morao sklanjati s puta, mjesto ustupati mlađima, ni jedna žena ne bi željela da se uda za njega, a ukoliko bi na bilo koji način pokušao da se drugima pokaže kao junak, dobio bi batine. Plutarh je pisao o još jednoj kazni za kukavice: oni su morali da “idu prljavi, nose ogrtače sa zakrpama od obojene tkanine, a jednu stranu brade morali su da obriju”.

5. Brak Iako je zakon dopuštao svima koji su stariji od 20 godina da se vjenčaju, muškarci su do 30. morali da žive u vojnim zgradama. Zbog toga su mladi parovi morali da brak drže kao neku vrstu tajne. Mnogi bi dobijali i djecu mnogo prije nego što počnu da žive pod istim krovom. Tokom prve bračne noći, morali su da se “uzdržavaju” kao da rade nešto pogrešno. Tako je mlada morala da se obuče u mušku odjeću i leži sama u mračnoj sobi, dok se njen mladoženja ne ušunja vodeći računa da neko ne primjeti da je tu.

6. Heloti Spartanci su imali svoje robove koje su nazivali helotima i koji su radili poljoprivredne poslove, služili ih u kućama i radili sve ono što bi slobodne Spartance sprječavalo u obavljanju vojnih dužnosti. Heloti su bili uglavnom Grci, koje su porobili Spartanci, a sa svakim novim pohodom, njihov broj se uvećavao. Krajem osmog vijeka, poslije dugog rata, Spartanci su okupirali Meseniju i njene stanovnike pretvorili u helote. Platon je tvrdio da su pravili posebne brave na vratima, jer nisu vjerovali svojim robovima. Takođe su imali i svoju tajnu policiju Kripteju, koja je vodila računa o ponašanju helota. Prema Plutarhu, Kripteja je mogla da ubije bilo kog roba kog pronađe napolju tokom noći.

7. Spartanski kraljevi Sparta je imala dva kralja koji su pripadali različitim kraljevskim dinastijama. Iako je njihova moć bila ograničena, jedan od njih imao bi zadatak da komanduje vojskom u ratnim zbivanjima. Oni su, prema vjerovanju, bili potomci Herakla.

8. Efori Efori su bili državni činovnici kakve nije imala ni jedna grad-država u Grčkoj. Birani su jednom godišnje i njihova uloga bila je da budu protivteža kraljevima. Bili su civilni sud i imali su krivičnu jurisdikciju nad kraljevima. Kraljevi su se zaklinjali da će poštovati spartanski ustav i efori su se zaklinjali da će podržavati kralja, sve dok on ispunjava zakletvu. Kad bi kralj otišao u rat, dvojica efora bi ga pratila da nadgledaju njegove akcije. Tokom dužeg odsustva, jedan dio njegovih odgovornosti preuzimali bi ovi moćni činovnici.

9. Spartanske žene Uloga žena u Sparti bila je drugačija nego u ostatku Grčke. Uopšteno gledano, imale su mnogo više slobode. Nisu bile isključene iz društva kao u mnogim drugim grčkim gradovima i od djevojčica se očekivalo da izdrže iste fizičke napore kao dječaci. One su takođe gole trenirale u gimnazijama, vježbale strjeličarstvo, trčanje, hrvanje, bacanje koplja… Sve to je trebalo da ženu učini snažnijom, fleksibilnijom i bolje pripremljenom za bol rađanja djeteta. Ukoliko neka od njih ne bi mogla da ima djece, vlasti bi joj naredile da pronađe drugog muškarca kako bi projverila da li s njim može da začne. Obično bi žene prihvatale da to učine, pošto je Sparta mnogo polagala u mlade naraštaje.

10. Spartanska vojska Građani Sparte postajali bi profesionalni vojnici i to već u sedmoj godini. Mladići su bili razvrstavani u starosne grupe i živjeli su u vojnim zajednicama. Odmah su uključivani u naporne treninge snage, a ponekad su ih bičevali na Artemidinom oltaru, kako bi navikli da trpe bolove. Oni su se čak međusobno takmičili u tome ko može da primi više udaraca. Spartanci nisu koristili utvrđenja i zidine. Zato što im nisu bili potrebni.

nekretnine_mostar

OSTAVITI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here